Måns Nilsson

Måns föddes den 22 februari 1767 i Södra Olsäterstorp i Övre Ulleruds socken, Värmlands län. Han var femte barnet till Bonden Nils Olofsson och hans hustru Ingeborg Elofsdotter.

Måns lämnade föräldrahemmet år 1789 och fick tjänst som dräng hos Skräddarna Jonas Olofsson och Olof Olsson i Haga i samma socken. Dessa båda skräddare levde som inhyses i Perbols rote i Övre Ulleruds socken. Hos dessa lärde han sig skräddaryrket, vilket han kom att ägna sig åt under sin levnad.

Följande år, den 5 april 1790, gifte han sig med pigan Katarina Svensdotter från Olsäter i samma socken. Måns bodde vid denna tid i Västra Olsäterstorp.

Efter vigseln bodde de en kort tid i Katarinas fädernehem i Olsäter men de flyttade snart till Västra Olsäterstorp där han kom att bo i resten av sitt liv. Måns brukade gården samtidigt som han utövade sitt yrke som skräddare.

Han bodde i Västra Olsäterstorp fram till sin död den 5 december 1803, endast 36 år gammal. Han begravdes den 26 december. I Övre Ulleruds Död- och begravningsbok är det antecknat om Måns att han bl a var "upfostrad och lärdes at Läsa" samt "Varit en flitig skräddare ....... i 13 år och bra skjutdr.".


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-08-07