Katarina Svensdotter

Katarina föddes den 7 december 1771 i Olsäter i Övre Ulleruds socken, Värmlands län. Hennes föräldrar var Trädgårdsmästaren Sven Wallbeck och hans hustru Brita Gabrielsdotter.

Den 5 april 1790 gifte hon sig med drängen och sedermera Skräddaren Måns Nilsson från Västra Olsäterstorp i samma socken. Katarina bodde vid denna tid på fädernegården i Olsäter som då hade tagits över av brodern Jonas Svensson. Föräldrarna bodde dock alltjämt kvar på gården.

Efter bröllopet bodde hon och maken för en kort tid i hennes fädernehem i Olsäter men de flyttade snart till makens fädernegård Västra Olsäterstorp.

Innan de flyttade till Västra Olsäterstorp föddes den 10 oktober 1791, deras första barn, dottern Ingeborg. Katarina och Måns fick totalt sex gemensamma barn.

I december 1803 avled hennes make Måns och hon blev änka . Katarina hade då att ta hand om gården i Västra Olsäterstorp och sina två döttrar, Ingeborg och Britta, 13 respektive 4 år.

Den 15 juni 1806 gifte hon om sig med drängen Hindrik Persson, också han från Västra Olsäterstorp. Med honom fick hon ytterligare två barn.

Hennes andra make Hindrik fick med tiden problem med rättvisan och dömdes på 1810-talet för stöld. I Husförhörslängden i Övre Ullerud för åren 1811 - 1817 är det noterat att Hindrik är
"I slaveri för tjufnad". Fram till omkring år 1828 är det noterat att han är "I Göteborg i fästningsarbete". Under denna tid så bodde Katarina kvar i Västra Olsäterstorp där hon drev bruket av gården.

År 1827 anställdes drängen Olof Olsson som med tiden kom att gifta sig med Katarina och Hindriks dotter Katarina. När Hindrik kom hem från Göteborg var dottern Katarina och Olof Olsson redan gifta och hade tagit över gården.

Hindrik flyttade år 1833 vidare till gården Hällekil i samma socken. Hans vidare öden är ännu ej kända.

När Katarina avled den 6 december 1840 bodde hon alltjämt på Västra Olsäterstorp i Övre Ulleruds socken. Vid sin död var hon 68 år och 3 månader gammal. Hon avled av "Gikt" och begravdes den 15 december.


Barn med Måns Nilsson:
 • Ingeborg, * 10 oktober 1791, Övre Ullerud.
 • Brita, * 1 december 1792, Övre Ullerud. † 30 oktober 1795, Övre Ullerud.
 • Nils, * 1 februari 1796, Övre Ullerud. † 23 december 1799, Övre Ullerud.
 • Brita, * 12 mars 1799, Övre Ullerud.
 • Nils, * 18 september 1801, Övre Ullerud. † 15 maj 1802, Övre Ullerud.
 • En dotter, födelsedata och dödsdata ännu ej kända, Övre Ullerud.

  Barn med Hindrik Persson:
 • Petter, * 7 december 1807, Övre Ullerud. † 2 november 1809, Övre Ullerud.
 • Katarina, * 13 januari 1811, Övre Ullerud.

  Sonen Petter föddes alltså på hennes 36-åriga födelsedag.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-12-20