Samuel Sjöberg

Samuel föddes den 16 september 1753 på Stjärnudden i det lilla samhället Harg i Uppsala län. Föräldrarna var Borgaren Johan Ersson och hans hustru Anna Mattzdotter.

När hans far gick ur tiden år 1762 var Samuel endast nio år gammal. Efter faderns död bodde han, modern och två av hans syskon kvar på Stjärnudden som nu hade tagits över av äldsta brodern Johan.

Klicka för att förstora!

Galeasen "Jacobstads Wapen",
byggd efter ritningar från 1755.

Med tiden gick Samuel till sjöss och men var då fortfarande skriven hos brodern på Stjärnudden i Harg. Troligtvis var det också i samband med att han gick till sjöss som han ändrade sitt efternamn till Sjöberg.

År 1778 och 1779 var han registrerad vid Härnösands Sjömanshus. Enligt deras noteringar hade han under dessa år anställning som matros på Galeasen "Stiernan" med hemmahamn i Göteborg. Befälhavare på "Stiernan" var kapten Johan Christian Meyman. Samuel avmönstrade den 6 augusti 1779 i Härnösand. Hans lön var 4,16 Riksdaler.
[Härnösands Sjömanshus 1778] [Härnösands Sjömanshus 1779]  

Han bodde ännu på Stjärnudden vid tiden för sitt äktenskap med Borgardottern Maria Zetterman från Östhammar, Uppsala län, den 25 november 1780. Vigseln skedde i Östhammar.

Efter bröllopet bodde de för en kort tid på Stjärnudden men flyttade samma år till Östhammar där de bosatte sig för gott.

Under åren 1780 - 1804 är det noterat i Husförhörslängderna att han vid flera tillfällen "Seglar". Samuels yrke såsom sjöman gick i arv till sonen Jan Eric som även seglade på "Utrikes orter".

Sjömansyrket gav tydligen igen större bäring till familjens inkomst för i Husförhörslängden för år 1809 är det antecknat att han och familjen var utfattig och att de levde på underhåll.

Från år 1816 är han noterad som "fd Sjömannen". Han omnämns också under senare år som "Coopverdie sjömannen". Detta uttryck, som är en försvenskning av ett holländsk uttryck, innebar att han tjänstegjorde på handelsfartyg.

Samuel bodde i Östhammar till sin död den 8 mars 1824. Han var då 72 år gammal. Samuel avled av "Bråck" och begravdes den 14 mars.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-08-01