Maria Zetterman

Maria föddes den 30 januari 1751 i Östhammar i Uppsala län. Föräldrarna var Borgaren Johan Zetterman och hans hustru Elisabeth Nilsdotter.

När Maria var åtta år gammal, år 1759, så dog modern.

Hon bodde ännu kvar i Östhammar när hon, den 25 november 1780, ingick äktenskap med Sjömannen Samuel Sjöberg från Hargs socken, Uppsala län. Vigseln skedde i Östhammar. En kort tid efter vigseln var de bosatta i Samuels fädernehem Stjärnudden i Hargs socken, men flyttade snart tillbaka till Östhammar för att bosätta sig där för gott.

Då maken var sjöman så var han ofta till sjöss och Maria var under långa tider ensam hemma.

Sonen Johan Eric blev som sin far sjöman och seglade på utrikes hamnar.

Sjömän hade ingen större inkomst och med tiden blev ekonomin allt sämre i familjen. Från år 1809 är det antecknat i Husförhörslängden att familjen var utfattig och att de levde på underhåll.

År 1824 blev hon änka då maken avled. Maria överlevde sin make Samuel med fyra år och avled själv den 26 maj 1828. Hon var då 78 år gammal och avled av lungsot. Begravningen skedde den 29 maj.


Barn:
  • Johan Eric, * 1781, Östhammar.
  • Anna Maria, * 24 oktober 1785, Östhammar. † 20 mars 1790, Östhammar.
  • Maria Elisabeth, * 8 mars 1793, Östhammar.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-12-20