In English - På Engelska
Gustaf Olsson

Gustaf föddes den 2 augusti 1798 på gården Karsbol i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län. Han var åttonde och sista barnet till bonden Olof Andersson och hans hustru Britta Persdotter.

Hans mor avled redan när Gustaf var sex månader gammal, i januari år 1799. Senare samma år gifte hans fader om sig med Ingerid Larsdotter. De fick ytterligare tre barn.

Gustaf växte upp i Karsbol och bodde där tills han gifte sig den 26 december 1826 i Nedre Ulleruds kyrka med pigan Maria Nyström från Mosserud i samma socken. Lysningen hade skett den 5 november samma år. Gustaf var detta år 28 år gammal, hans hustru Maria 22 år. Efter giftermålet bosatte de sig på gården Nordsjö i samma socken.

I Nordsjö fick Gustaf anställning vid lantbruket och han titulerades "GM" (Gifta mannen).

År 1836 flyttade familjen till gården Nolby i samma socken där han också fick plats som arbetare. Där stannade familjen i några år, troligtvis till år 1840, då familjen flyttade vidare till gården Sjöbråten, även den i Nedre Ulleruds socken.

Även där fick han tjänst vid lantbruket. I kyrkböckerna år 1846 är det noterat att han var "Statkarl". På gården Sjöbråten bodde de fram till år 1851. Gustaf var detta år 53 år gammal och hade troligen levt ett slitsamt liv varför han inte kunde fortsätta att arbeta som statare.

Familjen flyttade detta år, 1851, till hustruns fädernegård, Mosserud, i samma socken, där de bodde som inhyses. Familjen bestod då av Gustaf, Maria och barnen Johannes och Emil, 16 och 5 år gamla, samt fostersonen August Larsson, 3 år.

Gustaf bodde med sin familj som inhyses i Mosserud till sin död, den 17 maj 1852, 54 år gammal. Han avled av "Slag" och begravdes den 30 maj.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-09-12