In English - På Engelska
Britta Persdotter

Hon föddes den 17 februari 1759 på gården Uved i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län. Hon var första barnet till Bonden Petter Hansson och hans hustru Margareta Andersdotter. Britta döptes följande dag, den 18 februari.

Följande år, 1760, flyttade hon med föräldrarna till gården Karsbol i samma socken.

Där bodde hon också när hon, den 8 november 1778, ingick äktenskap med drängen Olof Andersson från gården Valtorp i samma socken. I samband med äktenskapet flyttade Olof till Britta i Karsbol. Gården brukades vid denna tid ännu av hennes föräldrar.

Olof och Britta tog, i och med att hennes föräldrar avled åren 1796 och 1797, över bruket av gården.

De brukade gården Karsbol tillsammans i två år framöver, då Britta den 11 januari 1799, endast 40 år gammal, avled. Hon avled i halsfluss och begravdes den 20 januari. I kyrkboken är det noterat att hon var "Ärbara och Sedesamma Hustru Britta Persdotter" och hon fört en "tillbakadragen lefnad".


Barn:
 • Anders, * 30 oktober 1780, Nedre Ullerud.
 • Margeta, * 21 augusti 1783, Nedre Ullerud.
 • Petter, * 19 april 1786, Nedre Ullerud.
 • Olof, * 15 december 1788, Nedre Ullerud.
 • Ingeborg, * 15 januari 1791, Nedre Ullerud.
 • Caisa, * 16 september 1794, Nedre Ullerud.
 • Lars, * 27 mars 1796, Nedre Ullerud. † före år 1801, Nedre Ullerud.
 • Gustav, * 2 februari 1798, Nedre Ullerud.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-11-07