Jöns Carlsson

Jöns föddes den 1 januari 1770 på en av gårdarna i Öjenäs i Grava socken, Värmlands län. Han var andra barnet till bonden Carl Jonsson och hans hustru Ingeborg Jonsdotter. Han döptes den 7 januari.

Någon gång under åren 1788-1793 lämnade han hemmet i Öjenäs. Troligt är att han fick tjänst som dräng på någon av gårdarna i trakten.

År 1805 bodde han åter i Öjenäs och samma år, den 22 oktober 1805, gifte hans sig med pigan Maria Larsdotter, som vid denna tid var piga på föräldrarnas gård i Öjenäs. Han gav sin hustru 30 lod i silver som Morgongåvor. De bosatte sig i Öjenäs och tog också över gården efter hans föräldrar.

De brukade gården i Öjenäs till år 1810 då de, enligt kyrkböckerna, utflyttade till Nedre Ulleruds socken, Värmlands län. De kom dock aldrig att inflytta i Nedre Ulleruds socken utan bosatte sig istället på en av gårdarna i Gräsås i Alsters socken, Värmlands län. Gården i Gräsås var med stor sannolikhet var gården Gräsåsfallet. [Karta]  

Gården Gräsåsfallet i Alsters socken ägde och brukade Jöns till sin död den 17 november 1826, 49 år gammal. Han avled av lungsot och begravdes den 26 november.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-01-06