Maria Larsdotter

Maria föddes den 6 november 1782 i Kärne i Alsters socken, Värmlands län. Hennes föräldrar vara bonden Lars Andersson och hans hustru Stina Jonsdotter. Hon döptes av Nils Alsterlind den 8 november.

Maria bodde hemma hos föräldrarna till år 1802 då hon fick tjänst som piga hos bonden Anders Nilsson i Prästgården i samma socken. Följande år, 1803, flyttade hon åter hem till föräldrarna i Kärne.

År 1805 lämnade hon åter hemmet i Kärne och flyttade till gården Öjenäs i Grava socken, där hon fick tjänst som piga.

Samma år, den 22 oktober 1805, gifte hon sig med sonen på gården, Jöns Carlsson. De vigdes av adjunkten Erik Carlstedt och hon fick 30 lod i silver som Morgongåvor. De bosatte sig i Öjenäs och tog också över gården efter makens föräldrar.

De brukade gården i Öjenäs till år 1810 då de, enligt kyrkböckerna, utflyttade till Nedre Ulleruds socken, Värmlands län. De kom dock aldrig att inflytta i Nedre Ulleruds socken utan bosatte sig istället på en av gårdarna i Gräsås i Alsters socken, Värmlands län. Gården i Gräsås, vilken med stor sannolikhet var gården Gräsåsfallet, ägde och brukade de under många år framöver. [Karta]  

I november månad år 1826 avled hennes make Jöns och hon blev änka.

Följande år, den 7 december 1827, gifte hon om sig med drängen och änklingen Jonas Olsson från gården Lindrågen i samma socken. Efter bröllopet så flyttade Jonas in till Maria i Gräsåsfallet. In till Gräsåsfallet flyttade också Jonas tre döttrar Brita, Maja och Stina Lisa. Brita och Stina hade bott som fosterdöttrar på gården Åstorp i samma socken.

De drev gården vidare till år 1835, då den övertogs av sonen Anders som samma år gifte sig med hennes makes dotter Britta.

I augusti månad år 1843 avled även hennes andra make, Jonas, och hon blev åter änka.

Maria bodde kvar i Gräsåsfallet i Alsters socken till sin död, den 3 oktober 1856. Hon avled av "Tvinsot" och var då 74 år, 6 månader och 2 dagar gammal. Maria begravdes den 19 oktober.


Barn med Jöns Carlsson:
  • Anders, * 23 augusti 1810, Alster.

    Barn med Jonas Olsson:

  • -


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-01-06