In English - På Engelska
Anders Nilsson

Han föddes den 2 december år 1755 på gården Nolsjö i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län. Hans föräldrar var bonden Nils Bengtsson och hans hustru Britta Månsdotter.

År 1772 flyttade han till gården Prästbråten i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län, där han tog tjänst som dräng. Där stannade han i två år och återvände sedan till fädernegården år 1774. Samma år flyttade han, enligt Husförhörslängden, vidare till Köla socken, Värmlands län, och fick plats på Eds vattenbruk. Han kom åter hem år 1777.

År 1781 tar han tjänst som dräng hos bonden Olof Bengtsson i Bjurerud i Alsters socken. Värmlands län. Anders var detta år 26 år gammal.

På gården i Bjurerud bodde också Olof Bengtssons sondotter Cajsa Jonsdotter som var åtta år gammal det år som Anders började som dräng. Anders stannade som dräng på gården i flera år och gifte sig senare med Cajsa, den 28 december år 1788. Anders var detta år 33 år gammal, Cajsa 15 år gammal.

Anders övertog med tiden gården i Bjurerud som han brukade till sin död i april månad år 1810, då 55 år gammal. Han begravdes den 20 april. Han hade då varit änkling i 10 år.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-11-09