In English - På Engelska
Nils Nilsson

Nils föddes den 20 oktober år 1752 på gården Bjurerud i Alsters socken, Värmlands län. Hans föräldrar var bonden Nils Nilsson och hans hustru Ingebor Pärsdotter.

År 1772 flyttade han till gården Baggetorp i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län, för att ta tjänst som dräng hos bonden Per Larsson. Hans blivande hustru Karin Nilsdotter kom till samma gård för att tjäna som piga år 1776. Samma år flyttade Nils vidare till gården Småris i Nedre Ulleruds socken, där han också hade tjänst som dräng. År 1778 flyttade han åter hem till fädernegården i Bjurerud.

Den 3 oktober 1779 gifte han sig i Nedre Ulleruds kyrka med pigan Karin Nilsdotter från Baggetorp i Nedre Ulleruds socken. Karin flyttade efter vigseln hem till Nils i Bjurerud.

Nils som brukade en av de tre gårdarna i Bjurerud överlät sin gård på sonen Petter runt år 1821. Redan två år tidigare, år 1819, hade han blivit änkling. Han bodde kvar på gården i Bjurerud till sin död, den 10 januari år 1829. Han var då 76 år gammal och dog av ålderdom. Nils begravdes den 25 januari i Alsters kyrka.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-11-09