In English - På Engelska
Bryngel Bryngelsson

Bryngel föddes den 8 september 1758 på Ånimskogs gård i Ånimskogs socken, Älvsborgs län. Hans föräldrar var bonden Bryngel Andersson och hans hustru Anna Månsdotter.

År 1782 var han dräng på gården Västra Vittlanda i Tösse socken, Älvsborgs län.

Där tjänade detta år också en piga vid namn Brita Svensdotter. Hon kom att bli hans hustru och de gifte sig den 28 oktober följande år, 1783, i Tösse socken. Vid tiden för giftermålet tjänade Brita som piga på gården Ödbodane i samma socken. Han gav sin hustru 30 lod silver i morgongåvor.

Två dagar efter vigseln, den 30 oktober 1783, föddes deras första barn, sonen Jonas.

Följande år, 1784, flyttade de samman på Västegården i Ånimskogs socken, Älvsborgs län. Tre år senare, 1789, var de bosatta på gården Torp i samma socken. Där bodde de fram till i början av år 1797.

År 1797 var familjen bosatt på torpet Mouskog.

Där bodde familjen fram till 1819 då de flyttade till torpet Tegelbruket i samma socken och året efter vidare till torpet Hamburg i samma socken. Torpet Hamburg brukades av deras som Jonas Bryngelsson och hans familj.

År 1815 är det noterat att familjen ev flyttat vidare till "Gudstafva" vilket är folkmålsnamnet på kyrkan Gustaf Adolf i Vassända-Naglums socken, Älvsborgs län. Om så varit fallet så var i endast för en kortare period.

Under åren 1800 - 1805 bodde också hans mor, Anna Månsdotter, som då var änka, hos dem i Mouskog.

År 1821 flyttade de tillbaka till torpet Mouskog som nu brukades av dottern Lisa Bryngelsdotter och hennes make Erik Svensson. De hade kommit inflyttande från Vänersborg samma år.

Följande år, den 10 augusti 1822, avled hans hustru och han blev änkling.

Han bodde kvar hos dottern Lisa och hennes familj i Mouskog till 1829. Detta år flyttade han till sin son Jonas Bryngelsson och hans familj i torpet Hamburg i samma socken.

Där bodde han till sin död, den 22 oktober 1834. Han avled av "Tvinsot" i en ålder av 77 år. Han begravdes den 2 november. Det är också noterat att han var "Rotehjon".


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2010-12-05