In English - På Engelska
Brita Svensdotter

Brita föddes den 20 mars år 1760. Det är noterat i husförhörslängden att hon var född i Tösse socken, Älvsborgs län, men hon har inte kunnat återfinnas i födelseboken för den socknen.

År 1782 tjänade hon piga på gården Västra Vittlanda i Tösse socken, Älvsborgs län.

Där tjänade detta år också en dräng vid namn Bryngel Bryngelsson. Han kom att bli hennes make och de gifte sig den 28 oktober följande år, 1783, i Tösse socken. Hon fick 30 lod silver i morgongåvor. Vid tiden för giftermålet tjänade Brita som piga på gården Ödbodane i samma socken.

Två dagar efter vigseln, den 30 oktober 1783, föddes deras första barn, sonen Jonas.

Följande år, 1784, flyttade de samman på Västegården i Ånimskogs socken, Älvsborgs län. Tre år senare, 1789, var de bosatta på gården Torp i samma socken. Där bodde de fram till i början av år 1797.

År 1797 var familjen bosatt på torpet Mouskog.

Där bodde familjen fram till 1819 då de flyttade till torpet Tegelbruket i samma socken och året efter vidare till torpet Hamburg i samma socken. Torpet Hamburg brukades av deras som Jonas Bryngelsson och hans familj.

År 1815 är det noterat att familjen ev flyttat vidare till "Gudstafva" vilket är folkmålsnamnet på kyrkan Gustaf Adolf i Vassända-Naglums socken, Älvsborgs län. Om så varit fallet så var i endast för en kortare period.

Under åren 1800-1805 bodde också svärmodern, Anna Månsdotter, som då var änka, hos dem i Mouskog.

År 1821 flyttade de tillbaka till torpet Mouskog som nu brukades av dottern Lisa Bryngelsdotter och hennes make Erik Svensson. De hade kommit inflyttande från Vänersborg samma år.

Den den 10 augusti 1822 avled Brita 62 år gammal i lungsot på torpet Mouskog i Ånimskogs socken, Älvsborgs län. Hon begravdes den 10 augusti.


Barn:
 • Jonas, * 30 oktober 1783, Tösse. † 10 juli 1786, Ånimskog.
 • Magnus, * 3 april 1786, Ånimskog.
 • Jonas, * 8 januari 1789, Ånimskog.
 • Lisa, * 30 juli 1793, Ånimskog.
 • Anna, * 26 januari 1797, Ånimskog. † 14 februari 1797, Ånimskog.
 • Stina, * 21 maj 1798, Ånimskog.
 • Anna, * 1 november 1801, Ånimskog.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2013-07-08