In English - På Engelska
Nils Svensson

Nils föddes den 28 augusti 1758 på en av gårdarna i Lene i Frykeruds socken, Värmlands län. [Karta]   Han var första barnet till bonden Sven Nilsson och hans hustru Britta Jonsdotter.

Vid tjugo års ålder, år 1778, hade han anställning som dräng hos sin kusin, bonden och sockenskomakaren Swen Nilsson, också han boende på en av gårdarna i Lene. Här stannade Nils till år 1782.

Tjugofem år gammal, den 11 november 1783, gifte han sig med pigan Margareta Jonsdotter från Fagerås i samma socken.

De bosatte sig på en av gårdarna i Lene, hos bonden Jonas Olofsson. Från och med år 1784 är Nils antecknad som bonde på en av gårdarna i Lene.

I september månad år 1803 avled han hustru och han blev änkling.

Nils bodde kvar på gården i Lene till sin död den 23 juli 1812. Han var då 54 år gammal. Nils avled av ”frossa” och begravdes den 2 augusti. Gården togs därefter över av dottern Britta och hennes make Anders Persson.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-01-25