In English - På Engelska
Sven Nilsson

Sven föddes den 4 mars 1727 på en av gårdarna i Lene i Frykeruds socken, Värmlands län. [Karta]   Han var son till bonden Nils Bryngelsson och hans hustru Ingrid Börjesdotter.

Före år 1758 gifte han sig med Britta Jonsdotter. Vigseln skedde ej i Frykeruds socken utan troligen i Brittas hemsocken, vilken ej är känd.

År 1757 flyttade familjen in till fädernegården i Lene i Frykeruds socken. Samma år avled hans far och Sven tog över bruket av gården.

I december år 1770 avled hans hustru och han blev änkling. Sven gifte senare om sig med Ingeborg Andersdotter. Detta bröllop stod inte heller i Frykerud och det är ej känt var och när det hölls. Ingeborg flyttade in till Sven i Lene i början av 1770-talet.

Senare flyttade de till gården Gjönäs i samma socken. Där bodde Sven i resten av sitt liv. [Karta]  

Sven avled den 2 december 1795 på gården Gjönäs i Frykeruds socken. Han var då 68 år gammal. Begravningen skedde den 20 december.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-08-22