Anders Johansson

Var och när Anders föddes är ännu inte känt. Troligen föddes han i Smula socken, Skaraborgs län.

Han var gift med Kerstin Jonsdotter och de bodde år 1763 i Spånggården i Smula socken, Skaraborgs län.

Det är inte känt när han avled.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-10-13