Kerstin Jonsdotter

Var och när Kerstin föddes är ännu inte känt. Troligen föddes hon i Smula socken, Skaraborgs län.

Hon var gift med Anders Johansson och de bodde år 1763 i Spånggården i Smula socken, Skaraborgs län.

Det är inte känt när hon avled.


Barn:
  • Jean, * 8 maj 1763, Smula.

    Om hon fött fler barn är ännu inte känt.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-10-13