Anders Jonsson

När Anders föddes är ännu inte känt. Troligt är dock att han föddes i Suntaks socken, i Skaraborgs län.

Han var bonde i Skattegården i Suntaks socken och var gift med Catharina Bengtsdotter.

Hans vidare öden är ännu ej kända.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2004-01-30