Catharina Bengtsdotter

När Catharina föddes är ännu inte känt. Troligt är dock att hon föddes i Suntaks socken, i Skaraborgs län.

Hon var gift med bonden Anders Jonsson och brukade Skattegården i Suntaks socken i under 1740-talet.

Inget är ännu känt om hennes vidare leverne.


Barn:
  • Bengt, * 8 september 1749, Valstad.

    Om hon fött fler barn är ännu ej känt.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2004-01-30