Anders Persson

När och var han föddes är inte känt. Hans namn är känt i och med den notering om föräldrar som gjordes bl a i Brandstorps sockens vigselbok år 1789, då sonen Anders gifte sig.

Han var gift med Maria "Maja" Jonsdotter och de bodde år 1759 på den av gårdarna i Acklinga socken, Skaraborgs län.

År 1762 bodde de på gården Stommen i Acklinga socken. Där bodde de till efter år 1764. År 1767 hade de flyttat till gården Stensiken i samma socken.

När han avled är heller inte känt.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-04-13