Maria "Maja" Jonsdotter

När och var hon föddes är inte känt.

Hon var gift med Anders Persson och de bodde år 1759 på den av gårdarna i Acklinga socken, Skaraborgs län.

År 1762 bodde de på gården Stommen i Acklinga socken. Där bodde de till efter år 1764. År 1767 hade de flyttat till gården Stensiken i samma socken.

När hon avled är heller inte känt.


Barn:
  • Anders, * 1759, Acklinga.
  • Jonas, * 14 mars 1762, Acklinga.
  • Nils, * 26 november 1764, Acklinga.
  • Petter, * 11 november 1767, Acklilnga.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-04-13