Gunnar Svensson

När och var han föddes är inte känt.

Han var gift med Carin Månsdotter.

I mitten av 1730-talet bodde han med sin familj på gården Klövhult i Daretorps socken, Skaraborgs län.

När han avled är inte känt, troligt är dock att han avled i Daretorps socken.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-03-09