Casper Caspersson Kolm

Casper föddes den 18 augusti 1730 i på gården Åkerby i Österlövsta socken, Uppsala län. Hans föräldrar var Hovslagarmästaren Casper Kolm och hans hustru Johanna Svensdotter.

Familjen bodde kvar i Österlövsta socken till efter år 1733.

Två år senare, år 1735, hade de flyttat vidare till Viksta socken i Uppsala län och gården Nybacka. I Viksta socken bodde de till efter år 1737.

År 1741 bodde de på gården Tiby i Börje socken, Uppsala län.

Den 15 september 1762 gifte han sig i Uppsala med Anna Ericsdotter Norman. Med henne var han år 1767 bosatt i Uppsala, Uppsala län.

Han arbetade som orgeltrampare inom Uppsala Domkyrkoförsamling.

Han avled i Uppsala Domkyrkoförsamling den 1 januari år 1810. Enligt notering i Död- och begravningsboken var han då 82 år gammal. Denna notering är fel då han var född 1830 och alltså endast var 79 år gammal. Han avled av "Ålderdomsbräcklighet". Enligt en annan uppgift i kyrkboken var han då "gratialist", dvs hade pension.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2008-08-13