Eric Norman

Det är inte känt var och när Eric föddes.

Namnet på hans hustru är inte heller känt.

Inget är heller känt om hans vidare liv och leverne.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-07-13