Jan Andersson Ternström

Jan föddes år 1725-1726 i Stockholm enligt Generalmönsterrullan, i Almunge 1728 enligt Husförhörslängden i Funbo socken, Uppsala län.

År 1759 blev han antagen som soldat nr 97 vid Upplands Regemente med namnet Johan Andersson Tärnström vid Tadinge rote, Rasbo kompani. Han deltog i Pommerska kriget år 1757-1762 men fick avsked år 1773 efter 14 tjänsteår. I Generalmösterrullan är det norterat om Jan: "Liten. Oduglig. Kasseras".

När han antogs som soldat var har redan gift med Anna Ersdotter. Familjen var bosatt i Tadinge i Almunge socken i Uppsala län.

År 1781 flyttade familjen från Almunge socken till Bröte i Funbo socken, Upplands län. Där blev han torpare och hade då återtagit sitt efternamn Andersson. Familjen flyttade år 1783 vidare till Långängen, i samma socken.

Han bodde kvar i Långängen, Funbo socken, till sin död den 13 april 1794. Han avled av "Slag" och begravdes den 21 april.


Källor: Ovanstående är sammanställt efter information från Håkan Jansson, Husby-Långhundra.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2010-12-04