Matts Göransson

Matts föddes den 30 augusti 1741 på en av gårdarna i Bol i Rasbokils socken, Uppsala län. Hans föräldrar var bonden Jöran Ersson och hans hustru Anna Mattsdotter.

Mycket troligt är att han bodde hos föräldrarna i Bol fram till sitt äktenskap med bondedottern Margareta "Greta" Hansdotter den 20 oktober 1765. Greta kom också hon från Bol. Lysningen skedde den 8 september och han gav sin hustru "30 Rd" i morgongåvor.

År 1768 hade Matts och hans familj flyttat med föräldrarna och de bodde då på Edeby torp i Rasbokils socken. Här bodde de till år 1771 då de flyttade vidare till Helgeby i samma socken. I Helgeby bodde de till år 1773.

Från år 1774 bodde Matts och Greta på Årby gård i Lena socken, Uppsala län. Den 22 mars 1789 flyttade de till Funbo socken och gården Hällby.

År 1797 flyttade de vidare till gården Götarna i samma socken. År 1810 är han antecknad som "Fd bonden" i Husförhörslängden. Gården hade då övertagits av dottern Anna och hennes make Olof Jansson.

I november 1819 blev han änkling då hans hustru avled.

Matts avled den 19 februari 1827 på gården Götarna i Funbo socken. Han var då 85 år gammal.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-07-01