Margareta "Greta" Hansdotter

Greta föddes år 1745, troligtvis i Rasbo socken, Uppsala län. Hennes föräldrar var bonden Hans Hillmolsson och hans hustru Anna Ersdotter.

Under 1740-talet flyttade familjen från Rasbo socken till Rasbokils socken och bosatt sig på en av gårdarna i Bol.

Den 8 september 1765 lystes det till äktenskap mellan Greta och bondesonen Matts Göransson, också han ifrån Bol i Rasbokils socken. Vigseln skedde den 20 oktober. Noterat i Vigselboken är att hon fick 30 Riksdaler i morgongåvor och att de gifte sig i "Herrads klädning". Efter bröloppet flyttade troligtvis Greta in till makens hushåll i Bol.

År 1768 hade Greta och hennes familj flyttat med svärföräldrarna, Jöran Eriksson och Anna Mattsdotter, och bodde då på Edeby torp i Rasbokils socken. Här bodde de till år 1771, då de flyttade vidare till Helgeby i samma socken. I Helgeby bodde de till år 1773.

Från år 1774 bodde Greta och hennes make Matts på Årby gård i Lena socken, Uppsala län. Den 22 mars 1789 flyttade de till Funbo socken och gården Hällby.

År 1797 flyttade de vidare till gården Götarna i samma socken. År 1810 hade gården övertagits av dottern Anna och hennes make Olof Jansson men Greta och hennes make Matts bodde alltjämt kvar.

Greta avled den 10 november 1819 på gården Götarna i Funbo socken. Han var då 64 år gammal.


Barn:
  • Anna, * 9 oktober 1766, Rasbokil. † ej känt.
  • Greta, * 5 januari 1770, Rasbokil.
  • Anna, * 30 september 1783, Lena.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-11-24