Jöran Eriksson

Jöran föddes år 1711 i Stavby socken, Uppsala län.

När han den 8 oktober 1738 gifte sig med pigan Anna Mattsdotter från Bol i Rasbokils socken bodde han själv på gården Körlinge i samma socken. Han gav sin hustru 30 lod silver i morgongåvor och de vigdes i "Härads klädning".

Efter vigslen flyttade han till sin hustru i Bol.

I Husförhörslängderna för Rasbokils socken som börjar år 1753, anger att han bor med sin familj hos svärföräldrarna, Matts Larsson och hans hustru Anna, i Bol. Där bodde de till år 1768 då de flyttade vidare till Edeby torp i samma socken.

Tre år senare flyttade de vidare till gården Helgeby i samma socken. Där bodde de till år 1773.

Jöran avled detta år eller året efter. Var eller när han avled har inte kunnat hittas i kyrkböckerna. Att han avled är bekräftat i och med att hans hustru år 1774 flyttade in som änka hos sin son Anders Göransson och hans familj på gården Myrby i Gamla Uppsala.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2008-10-07