Hans Hillmolsson

Hans föddes år 1700. Troligen föddes han i Rasbo socken i Uppsala län.

Före år 1730 gifte han sig med Anna Ersdotter.

Troligt är att de bodde i Rasbo socken fram till någon gång på 1740-talet för att sedan flytta till Rasbokils socken.

Enligt Husförhörslängderna för Rasbokils socken i Uppsala län, som börjar år 1753, bodde familjen då på en av gårdarna i Bol i Rasbokils socken.

Enligt en notering i Husförhörslängden så skulle han ha flyttat till Rasbo socken den 21 mars 1755 men detta är ej bekräftat.

År 1759 bodde familjen i Bol i Rasbokils socken. På gården bodde även dottern Anna med sin make Matts Mattson och deras barn, samt sonen Hans med sin familj.

Hans avled den 28 juni 1764, 64 år gammal. Han hade då varit "siuk af bröstvärk" och begravdes den 1 juli.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-05-04