Anna Ersdotter

Anna föddes år 1702. Det är ej känt var hon föddes.

Före år 1730 gifte hon sig med Hans Hillmolsson.

Troligt är att de bodde i Rasbo socken fram till 1740-talet för att sedan flytta till Rasbokils socken.

Enligt en notering i Husförhörslängden så skulle han ha flyttat till Rasbo socken den 21 mars 1755 men detta är ej bekräftat.

År 1759 bodde familjen i Bol i Rasbokils socken. På gården bodde även dottern Anna med sin make Matts Mattson och deras barn, samt sonen Hans med sin familj.

I juni månad år 1764 blev Anna änka då hennes make Hans avled.

Den 11 april 1769 flyttade hon med sin dotter Anna och hennes familj från Rasbokil till G:a Uppsala.

Hennes vidare öden är ennu ej kända.


Barn:
  • Gustav, * 16 september 1730, trol. Rasbo.
  • Hans, * 1732, trol. Rasbo.
  • Anna, * 1734, Rasbo.
  • Maria, * 1737, trol. Rasbo.
  • Stina, * 1740. Rasbo.
  • Greta, * 1745, Rasbo.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-11-24