Matts Larsson

Han föddes år 1681, troligtvis den 2 februari. Var han föddes är ännu inte känt.

År 1724 var han gift med Anna Mattsdotter och bodde i Bol i Rasbokils socken, Uppsala län.

Enligt Husförhörslängderna för Rasbokil som börjar år 1753 bodde de fortfarande i Bol. Gården brukades troligen vid denna tid av dottern Anna och hennes make Jöran Eriksson. De kom också att ärva gården efter Matts.

Matts avled den 23 maj 1754, 73 år och 15 veckor gammal. I Död och begravningsboken står det skrivet " d. 23 Maj eller Christi Himmelfärdsdag afsomnade i Herrans namn gamle kjörkvärden Mats Larsson i Bohl som varit sjuk af svullnad i halsen jämte hålla styng sedan han med heder och stort beröm lefvat".


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-05-04