In English - På Engelska
David Persson

Han föddes på gården Bärkinge i Valö socken, Uppsala län, troligtvis år 1704. Hans föräldrar var Bonden Per Ersson och hans hustru Anna.

Han ägnade sig tidigt åt bergsbruket och började som hyttdräng. Med tiden blev han Masmästare.

Vid sitt äktenskap, den 15 oktober år 1727, med pigan Anna Ersdotter bodde han fortfarande kvar i föräldrahemmet på Bärkinge. Där kom de även i fortsättningen att bo.

Befattningen som Masmästare hade David lämnat när han, den 5 september 1784, avled i en ålder av 80 år. Dödsorsaken angavs vara ålder och lungsot.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-05-15