In English - På Engelska
Hans Olsson

Hans föddes omkring år 1540, troligen i Sörgården i Bossarby i Dannemora socken, Uppsala län. Vilka hans föräldrar var är inte känt.

Enligt 1590 års Jordebok ägdes Bossarby Sörgård på 6 öresland av Hans Olsson. Han var gift med Maritt. Bossarby omfattade vid denna tid två gårdar Sörgården och Norrgården där Matts Christoffersson bodde.

Under 1300-talet ödelades hela Bossarby, då alla som bodde där dog i Digerdöden. Först flera år senare flyttade det in folk i de tomma husen, troligen en stamfader till Matts Christoffersson i Norrgården och Hans Olsson i Sörgården.

Han var också uttagen som ryttare i Svenska armen.

Hans dog omkring år 1595 i Sörgården i Bossarby i Dannemora socken. I Jordeboken för år 1596 var hans hustru Maritt ägare till gården.


Kommentar: Ovanstående är sammanställt efter information från Annelie Häggkvist i Sala som också har Hans Olsson som anfader. Se vidare information om Annelies släktgren på sidan om Karin Andersdotter, född 1682.
Hon har i sin tur hämtat information från A. G. Holmkvists anteckningar om kyrkoherden Magnus Petris släkt från 1933. (Se vidare Hans Olssons sonhustru Anna). Hans material finns bevarat på Landsarkivet i Uppsala. Senare kompletterat med information från Aina Arnarp i Strängnäs.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-06-09