In English - På Engelska
Anders Bång

Väldigt lite är känt om Anders. Var och när han föddes är inte känt.

Anders var gruvarbetare vid Dannemora gruvor och bodde i Dannemora socken i Uppsala län. Han var gift med Anna Ericsdotter.

När han dog är inte känt. Vid husförhörslängdernas början i Dannemora socken år 1747, är hustrun redan änka.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-05-15