Lars Nilsson

Han föddes den 30 mars 1716 på en av gårdarna i Olsäter i Övre Ulleruds socken, Värmlands län. Han var andra barnet och äldsta sonen till Bonden Nils Jonsson och hans hustru Anna Eriksdotter.

Lars växte upp på gården i Olsäter. Trots att han såsom äldsta sonen skulle få överta gården efter fadern så lärde han sig tidigt till skomakare och var redan sockenskomakare i hemsocknen vid tjugotre års ålder, år 1744.

Samma år, den 25 januari 1744, gifte han sig med Britta Jönsdotter som sedan ett år var änka efter en av hemmansägarna i Olsäter.

Omkring år 1761 flyttade makarna till Sunne socken. Där ägde och brukade Lars gården Myra i Östanås. [Karta över byn]   Gården brukade han till år 1777 då han, drygt 60 års gammal, lämnade över bruket till sonen Nils.

Lars bodde kvar på gården Myra i Östanås till sin död den 1 januari 1784. Han avled genom en olyckshändelse då han blev "krossad på bröstet af ett wedlass". Lars blev 67 år och 10 månader gammal och begravdes den 6 januari.


Not. Att han bebodde gården Myra i Östanås är framforskat av David Myrehed i Sunne.

Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-05-25