Britta Jönsdotter

Britta föddes den 2 augusti 1720 på en av gårdarna i Olsäter i Övre Ulleruds socken, Värmlands län. Hennes föräldrar var Bonden Jöns Jönsson och hans hustru Rangela Månsdotter.

Vid nitton års ålder, den 30 december 1739, ingick hon äktenskap med Isak Månsson från en av de andra gårdarna i Olsäter. I samband med vigseln flyttade hon till makens gård. År 1741 föddes deras första och enda barn, sonen Olof. Följande år, den 16 november 1742, avled hennes make efter en längre tids sjukdom.

Ett drygt år senare, den 25 januari 1744, gifte hon om sig med sockenskomakaren Lars Nilsson, också han boende på en av gårdarna i Olsäter. Med honom fick hon ytterligare sju barn, bl a trillingar år 1756.

Omkring år 1761 flyttade makarna till Sunne socken. Där ägde och brukade hennes make Lars gården Myra i Östanås. [Karta över byn]   Gården brukade han till år 1777 då han, drygt 60 års gammal, lämnade över bruket till sonen Nils.

I januari 1784 avled hennes make och hon blev änka för andra gången.

Britta bodde kvar hos sin son Lars på gården Myra i Östanås till sin död den 19 maj 1795, 75 år gammal. Hon avled av "Ålderdomskrämpor" och begravdes den 1 mars.


Barn med hennes första make, Isak Månsson:
 • Olof, * 3 oktober 1741, Övre Ullerud.

  Barn med hennes andra make, Lars Nilsson:
 • Nils, * 19 oktober 1744, Övre Ullerud.
 • Jöns, * 27 september 1747, Övre Ullerud.
 • Isak, * 1 november 1750, Övre Ullerud. † 10 oktober 1755, Övre Ullerud.
 • Maria, * 8 januari 1754, Övre Ullerud. † 9 oktober 1755, Övre Ullerud.
 • Maria, * 9 november 1756, Övre Ullerud. 1)
 • Anna, * 9 november 1756, Övre Ullerud. † 14 augusti 1757, Övre Ullerud. 1)
 • Rangela, * 9 november 1756, Övre Ullerud. † 15 juli 1757, Övre Ullerud. 1)

  1) Trillingar.


  Not. Att de bebodde gården Myra i Östanås är framforskat av David Myrehed i Sunne.

  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-05-25