Nils Jonsson

Nils föddes i början av år 1684 i Olsäter i Övre Ulleruds socken, Värmlands län. Han var son till Bonden Jon Börjesson och hans hustru Kerstin Nilsdotter.

Nils tillbringade större delen av sin uppväxt hos sin Farbror Carl Börjesson i Edeby i samma socken. Han hade sedan tjänst som dräng i sju års tid.

Den 9 november 1712 gifte han sig med pigan Anna Eriksdotter från Torp i Nedre Ulleruds socken. Denna dag vigdes det fem par i Övre Ulleruds kyrka. Nils gav sin hustru 24 lod silver i morgongåvor. Efter vigseln bosatte de sig på Nils mödernegård i Olsäter.

Han övertog med tiden gården efter sin fader och bodde där till sin död den 20 februari 1741. Han avled endast 57 år gammal efter att ha varit sjuk i flera år.

Hans liv och leverne sammanfattas också i Övre Ulleruds Död och begravningsbok för år 1741 på följande sätt:

"Nils Jonsson föddes 1684 af fadern Jon Börgesson och modern Hustru Kierstin Nilsdotter i Olsätter. Hade i 12 åhr sin mästa upfostran hos Farbrodern Carl Börgesson i Edeby. Tiente sedan 7 åhr och kom 1712 den 9 november i äktenskap med sin qwarlefvande hustru Anna Eriksdotter ifrån Torp, lefwat med henne 23 åhr 3 ½ månad och aflat 7 barn, 4 söner och 3 döttrar, af hwilka 2 söner och döttrarna lefwa. Warit siuklig många år, lades til sängs den 7 febr: unfick den hel. Nattwarden den 19. Och dödde den 20 om mårgonen. 57 åhr gammal."


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-08-07