Anna Eriksdotter

Anna föddes 1689 i Torp i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län. Hon var dotter till Bonden Erik Larsson och hans hustru Marit Herliksdotter.

I samband med sitt äktenskap med drängen Nils Jonsson från Olsäter i Övre Ulleruds socken, Värmlands län, den 9 november 1712 i Övre Ulleruds kyrka, lämnade hon föräldrahemmet och flyttade till sin make i Olsäter.

I februari månad 1741 avled hennes make Nils och hon blev änka.

Två år senare, den 31 juli 1743, gifte hon om sig med änklingen Sven Halvardsson från Hällekil i samma socken. Både var vid tiden för giftermålet 56 år gamla. I samband med äktenskapet så lämnade hon gården i Olsäter och flyttade till sin make i Hällekil.

Här bodde hon till sin död den 4 juni 1765, 76 år gammal. Sven avled även han samma år, den 26 december 1765, också 76 år gammal.

Hennes liv och leverne sammanfattas också i Övre Ulleruds Död och begravningsbok för år 1765 på följande sätt:

"Hellekil, gl. Huset Anna Eriksdotter föddes 1689 af fad Erik Larsson och modr Marit Herlicsdotter i Torp. Gift 1712 den 9/11 med Nils Jonsson i Olsäter som afled 1741 20/2. Lefde m. hö 23 år 3 ½ månad och aflade 7 barn, 4 S. och 3 d:r af the 2 Söner och döttrarna lefe, den ene är Fourir Jon Ullström. Änka 2 år 5 månader och gift 1743 31/7 m. Swen Halwardsson i Hellekil och lefde m. honom 22 år, mindre veckor. Siuklig hela året i bröstet och magan: fierde dag Pingst föll och slog sig i hufvudet emot en sten i skogen strax vid gården och blef sängliggande. Unfick Nattw. 2/6 och dödde om mårgonen 4/6, 76 år gl."


Barn:
 • Ingeborg, * 19 december 1712, Övre Ullerud.
 • Lars, * 30 mars 1716, Övre Ullerud.
 • Marit, * 16 januari 1719, Övre Ullerud.
 • Jon, * 29 januari 1723, Övre Ullerud. 1)
 • Kerstin, * 15 mars 1726, Övre Ullerud.
 • Carl, * i oktober 1730, Övre Ullerud. † nio veckor gammal den 28 november 1730, Övre Ullerud.
 • En son, * födelsedata ej kända, Övre Ullerud. † dödsdata ej kända, Övre Ullerud.

  1) Blev senare soldat, Furir Jon Ullström.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-12-06