Jöns Jönsson

Jöns föddes år 1689, troligtvis i Olsäter i Övre Ulleruds socken, Värmlands län.

Den 23 december 1718 gifte han sig med Rangela Månsdotter från Butorp i Ransäters socken, Värmlands län. Troligt är att de gifte sig i Ransäters kyrka. I samband med vigseln flyttade hon till sin make i Olsäter.

Jöns var troligtvis Bonde i Olsäter och där bodde han också vid sin död den 30 maj 1721, endast 32 år gammal. Han begravdes den 4 juni. Någon dödsorsak är ej angiven.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-08-07