Rangela Månsdotter

Rangela föddes år 1689 i Södra Kvarntorp i Ransäters socken, Värmlands län. Hon var dotter till Bonden Måns Nilsson och hans hustru Rangela Larsdotter.

Den 23 december 1718 gifte hon sig med Jöns Jönsson från Olsäter i Övre Ulleruds socken, Värmlands län. Troligt är att de gifte sig i Ransäters kyrka. I samband med vigseln flyttade hon till sin make i Olsäter. Rangela och Jöns fick två gemensamma barn. I maj 1721 avled hennes make och hon blev änka.

Följande år, den 17 juni 1722, gifte hon om sig med drängen Börie Böriesson från Butorp i samma socken. Morgongåvorna var 30 lod silver. Efter vigseln flyttade troligtvis Börje till Rangla i Olsäter. Börje var född den 15 december år 1700 i Butorp, Övre Ulleruds socken. Han hade under en period anställning vid Ransäters Bruk i Ransäter, Värmlands län. Med honom fick hon ytterligare två söner.

Hon blev änka för andra gången den 20 december 1740 då Börje avled av lungsot.

Efter andra makens bortgång flyttade hon till sin dotter Britta och hennes make Lars Nilsson i Olsäter. Där hon bodde i 15 år framåt till hon själv avled den 16 oktober 1755, 66 år gammal. Hon avled av rödsoten och begravdes den 19 oktober.

Hennes liv och leverne sammanfattas också i Övre Ulleruds Död och begravningsbok för år 1755 på följande sätt:

"Olsäter, Gl. Änkan Rangela Månsdotter föddes 1689 af fadern Måns Nilsson och Mod. Rangela Larsdotter i S. Qvarntorp i Ransäters församling. Lärde i bok. Gift 1718 23/12 med sin förra Man Jöns Jonsson i Olsäter, lefde med han till 1721 30/5, 2 år och 5 månader och aflat 2 barn, 1 son och 1 dotter, sonen dödde efter några dagar, men dottern Brita lefver. Andra giftet 1722 17/6 nu till 1740 20/12 afl. Man Börge Börgesson lefde med han 18 1/2 år och aflade 2 söner och som ännu lefver. Borta i 15 år hos sin Måg Lars Nilsson. Siuknade i rödsot 5/10. Begått Nattvarden 4de ...... 26/9, dödde den 16 october före middagen, 66 år gammal. Begravdes den 19 october af S: Kihlman".

Även hennes andra makes liv och leverne sammanfattas i Övre Ulleruds Död och begravningsbok för år 1740 enligt följande:

"Olsäter, Börge Börgesson föddes 1700 den 15 December af fadern för detta .....liga man Börge Håkansson och Modern ....... Hustru Malin Börgesdotter i Butorp. Lärde läsa i Bok och var stadigt hemma till dess han åhr 1722 den 17 Juni gifte sig med sin ..... maka, Hustru Rangela Månsdotter i Olsätter, med Hwilken han sammanlefvat och bott dels i Olsätter, dels vid Ransäters Bruk, 18 åhr och 6 månader och 3 dagar och aflat med henne 2 söner som ännu lefva. Har varit en stilla och saktmodig man. Siuknat och lades till sängs af lungsoten ......somras, unfick den Hel. NattWarden den 3 November, och dödde den 20 December 1740, 40 åhr gl och 5 dagar, Begrofs d. 28 December".


Barn med sin första make, Jöns Jönsson:
  • Britta, * 2 augusti 1720, Övre Ullerud.
  • Jon, * födelsedata okända, Övre Ullerud. † några dagar efter födelsen, Övre Ullerud.

    Barn med sin andra make, Börie Böriesson:

  • Måns, * 13 april 1723, Övre Ullerud.
  • En son, * födelsedata okända, Övre Ullerud.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-12-06