Jon Börjesson

Jon föddes omkring år 1642, troligen i Övre Ulleruds socken, Värmlands län.

I samband med sitt giftermål, den 4 juni 1676, med Kerstin Nilsdotter från Olsäter i samma socken, flyttade han från gården Edeby i samma socken. Gården Edeby ägdes och brukade vid denna tid av hans broder Carl Börjesson. Gården hade troligen gått i arv från deras fader. Den gård han flyttade till var hustruns fädernegård i Olsäter.

Denna gård brukade han sedan, tills dess han på gamla dagar överlämnade den åt sin son Nils Jonsson.

Jon avled, 86 år gammal, den 13 februari 1729. Han begravdes den 23 februari och hade då överlevt sin hustru med nio år.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-08-07