Kerstin Nilsdotter

Kerstin föddes omkring år 1652, troligen i Olsäter i Övre Ulleruds socken, Värmlands län.

Den 4 juni 1676 ingick hon äktenskap med Jon Börjesson från Edeby i samma socken. I samband med vigseln flyttade Jon till Kerstin på hennes fädernegård i Olsäter.

Hon bodde på gården i Olsäter till sin död den 12 januari 1718, 66 år gammal. Hon begravdes den 19 januari.


Barn:
 • Namn okänt, * okänt, Övre Ullerud. † i början av 1678, Övre Ullerud.
 • Börje, * i slutet av 1678, Övre Ullerud.
 • Anna, * 13 mars 1681, Övre Ullerud. † i späd ålder, Övre Ullerud.
 • Nils, * i början av 1684, Övre Ullerud.
 • Elof, * i november månad 1686, Övre Ullerud.
 • Carl, * 5 januari 1690, Övre Ullerud.
 • Anna, * 16 maj 1693, Övre Ullerud.
 • Lars, * 28 mars 1697, Övre Ullerud.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-12-06