Jon Larsson

Jon föddes år 1710, troligen i Östra Fågelviks socken, Värmlands län.

Han gifte sig omkring år 1743 med Katarina Olofsdotter från Flatvik i Östra Fågelviks socken, Värmlands län. I samband med sitt giftermål så flyttade han till sin hustrus fädernegård i Flatvik som då ägdes och brukades av hans svärfar Olof Olofsson.

Olof bodde i Flatvik till sin död, den 20 januari 1750, endast 40 år gammal. Han avled av magsjuka och begravdes den 28 januari.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-08-07