Olof Olofsson

Olof föddes år 1689 på gården Viberg i Väse socken, Värmlands län.

Den 6 november 1715 gifte han sig i Östra Fågelvik med pigan Karin Arvidsdotter från en av gårdarna i Flatvik i Östra Fågelviks socken. Olof bodde detta år på gården Nybacka i samma socken. I samband med vigseln flyttade han till Karin i Flatvik.

På gården i Flatvik bodde han i resten av sin levnad. Han avled av "Hastig Styng", 60 år gammal, den 8 augusti 1749 och begravdes den 13 augusti.


Kommentar: Ovanstående är bl a sammanställt efter information från Nils Sundelius forskning tillgänglig på Värmlands Arkiv.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-06-13