Karin Arvidsdotter

Karin föddes år 1695 i Flatvik i Östra Fågelviks socken, Värmlands län. Hennes föräldrar var bonden Arvid Månsson och hans hustru Ingrid Björnsdotter.

Den 6 november 1715 gifte hon sig med drängen Olof Olofsson från gården Nybacka i samma socken. Karin bodde detta år på en av gårdarna i Flatvik i Östra Fågelviks socken. Denna gård var troligen hennes fädernegård. I samband med vigseln flyttade Olof till Karin i Flatvik.

I augusti månad år 1749 blev hon änka då maken Olof hastigt avled. Hon bodde kvar på gården i Faltvik som då togs över av dottern Catharina och hennes dåvarande make Jon Larsson och senare hennes andra make Jonas Andersson. På gården i Flatvik bodde Karin i resten av sin levnad.

Hon avled, 77 år gammal, den 26 januari 1772. Hon avled av "Håll och Styng" och begravdes i kyrkan i Östra Fågelvik den 9 februari.


Barn:
 • Arfvid, * 2 juni 1718, Östra Fågelvik.
 • Annika, * 10 november 1720, Östra Fågelvik. † troligen oktober-december 1721, Östra Fågelvik.
 • Annicka, * 5 januari 1722, Östra Fågelvik. † 13 maj 1722, Östra Fågelvik.
 • Catharina, * 21 augusti 1723, Östra Fågelvik.
 • Annika, * 1 januari 1727, Östra Fågelvik.
 • Olof, * 1 oktober 1729, Östra Fågelvik. † 14 december 1730, Östra Fågelvik.
 • Sven, * 17 januari 1731, Östra Fågelvik. † 22 juni 1732, Östra Fågelvik. 1)
 • Olof, * 17 januari 1731, Östra Fågelvik. 1)
 • Erik, * 1735, Östra Fågelvik.
 • Ingrid, * 1738, Östra Fågelvik. † 1740, Östra Fågelvik.

  1) Tvillingar.


  Kommentar: Ovanstående är bl a sammanställt efter information från Nils Sundelius forskning tillgänglig på Värmlands Arkiv.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-06-13