Biör Svensson

Biör föddes år 1628 i Kroppa socken, Värmlands län. Hans föräldrar var fogden Sven Bengtsson och hans hustru Kjerstin Andersdotter.

Han var gift med Anna Larsdotter och var arrendator i Flatvik i Östra Fågelviks socken.

Han avled år 1707 i Söre i Väse socken, Värmlands län, 79 år gammal.


Kommentar: Ovanstående är sammanställt efter information från Nils Sundelius forskning tillgänglig på Värmlands Arkiv.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-06-19