Sven Bengtsson

När Sven föddes är inte känt, troligen föddes han i Kroppa socken, Värmlands län.

Han var gift med Kjerstin Andersdotter och de bodde år 1628 ännu i Kroppa socken, Värmlands län. Senare flyttade de till Ölmskog i Väse socken, Värmlands län, där Bengt var fogde.

När Sven avled är inte känt, troligen avled han i Väse socken, Värmlands län.


Kommentar: Ovanstående är sammanställt efter information från Nils Sundelius forskning tillgänglig på Värmlands Arkiv.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-06-19