Anders Eriksson

Anders föddes år 1590/99 i Flatvik i Östra Fågelviks socken, Värmlands län. Hans föräldrar var bonden Erik Larsson och hans hustru Karin Arvidsdotter.

Han gifte sig med ........ Håkansdotter.

Anders och hans hustru bodde i Norra Rudsberg i Ölme socken, där han var bonde och, i likhet med sin svärfar Håkan Larsson, även Länsman. Han var även gästgivare och krögare. Gården i Norra Rudsberg tillhörde kronan och var upplåten till Anders och hans hustru fritt i deras livstid.

Anders ärvde 1/4 av Flatvik, men bytte denna del med sin bror kammarrådet Johan Eriksson Appelgren, som hade inlöst Björkåsen i Väse socken från Kronan. Anders bodde emellertid kvar i Rudsberg och överlät Björkåsen till dotter och måg.

Anders är anfader på Håkans fars sida genom dottern Kjerstin och på Håkans mors sida genom dottern Karin.

Anders avled i Norra Rudsberg i Ölme socken år 1670/79.


Kommentar: Ovanstående är sammanställt efter information från Nils Sundelius forskning tillgänglig på Värmlands Arkiv.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-07-02