Erik Larsson

Var och när Erik föddes är inte känt.

Han var gift med Karin Arvidsdotter och de var bosatta i Flatvik i Östra Fågelviks socken, där han var bonde och Nämndeman.

Genom sin hustru blev han ägare till hela Flatvik som då utgjorde 12 öresland.

Erik avled i Flatvik i Östra Fågelviks socken. När han avled är inte känt.


Kommentar: Ovanstående är sammanställt efter information från Nils Sundelius forskning tillgänglig på Värmlands Arkiv.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-07-04