Arvid .........

Var och när Arvid föddes är inte känt, ej heller hans efternamn.

Han var bonde i Flatvik i Östra Fågelviks socken, Värmlands län.

Namnet på hans hustru är inte känt.

Han avled år 1568 i Flatvik i Östra Fågelviks socken.


Kommentar: Ovanstående är sammanställt efter information från Nils Sundelius forskning tillgänglig på Värmlands Arkiv.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-06-19