Håkan Larsson

Var och när Håkan föddes är inte känt.

Namnet på hans hustru är inte heller känt. De bodde dock i Norra Rudsberg i Ölme socken, Värmlands län, där Håkan var Länsman.

Håkan avled år 1612 i Norra Rudsberg i Ölme socken.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-06-19